Nu går din påtår till Barncancerfonden

Sedan 1:a juni går din påtår på 5 kronor till stöd för Barncancerfonden. Med bara en liten handling går det att i slutänden bidra till något så mycket mer!

Under mars, april och maj samlade vi in 2 200 kronor av er flitiga kaffedrickare till Klaragården. Låt oss nu samla in minst lika mycket till Barncancerfonden.

I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av cancer. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Vissa cancertyper drabbar små barn medan andra typer drabbar äldre barn och tonåringar. Barncancerfonden bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver.

Mer information om Barncancerfonden.

Kom och drick kaffe kära kunder!